Elias Blix og Gildeskål

I oppveksten til Elias Blix på Sandhornøy i Gildeskål ble grunnlaget lagt for hans videre liv og det verket han skapte. I hjemmet og særlig fra mora fikk han gudstrua som seinere skulle ligge til grunn for diktningen hans, og naturen ga han bildene som gjør tekstene så spesielle. I heimbygda hadde han også støttespillerne som bidro til at småbrukersønnen fra Våg endte opp som et nasjonalt ikon.

Elias Blix Pedersen ble født 24. februar 1836 og vokste opp på småbruket Volden, i Våg på Sandhornøya i Gildeskål. FarssIekta og deler av morsslekta kom fra Beiarn som da hørte til Gildeskål. I dåpen fikk han navnet Blix etter morens stebror som døde 14 dager før han ble født, og seinere tok han dette til etternavn. Gården Volden ble i nasjonal statistikk regnet som et småbruk, i Gildeskål var det en gård av litt under middels størrelse. Selv om familien ikke kan regnes som fattig, vokste han opp geografisk og sosialt langt borte fra dem som styrte og formet landet.

I hjemmet var mora den aller viktigste i livet hans, bl.a. fordi faren døde da han var tre år gammel. Gudstrua han fikk her, har han med seg gjennom hele livet, og mora er sterkt tilstede i hans diktning. Stefaren brydde seg aldri særlig om Elias, og da mora døde i 1857 mens han var lærer i Tromsø, var de sterkeste båndene til hjemmet borte.

I oppveksten fikk han viktig støtte fra gudfar og kirkesanger Helge Helgesen Følvik, Hans Hansen, den første utdannede læreren som kom til Gildeskål, og seinere av handelsmann Carl Olsen på Nord-Arnøy som ga han viktig økonomisk hjelp i studietida.

I Gildeskål er vi stolte av Elias Blix, av det han skapte og hvordan vi i lag med andre nordlendinger kan kjenne oss igjen i hans diktning. Han er en viktig del av vår identitet, og en inspirasjon til å vise at vi tør og vi kan!