Faktaboks

  • Født på Sandhornøy i Gildeskål 24.2. 1836, døde i Oslo 17. 1. 1902.
  • Landets kanskje største salmedikter, ingen annen dikter har flere salmer i dagens salmebok.
  • Mest kjent: Den nordnorske "nasjonalsangen" Å, eg veit meg eit land, No livnar det i lundar og Fedrelandssalmen.
  • Den fremste pioneren for nynorsk kirkespråk.
  • Kirkestatsråd i Johan Sverdrups regjering ved innføringen av parlamentarismen i 1884.
  • Professor ved Universitetet i Oslo og leder for Videnskabs-Selskabet.
  • En av initiativtakerne til Nordlændingernes forening.