Heimbygda

I oppveksten til Elias Blix på Sandhornøy i Gildeskål ble grunnlaget lagt for hans videre liv og det verket han skapte. I hjemmet og særlig fra mora fikk han gudstrua som seinere skulle ligge til grunn for diktningen hans, og naturen ga han bildene som gjør tekstene så spesielle. I heimbygda hadde han også støttespillerne som bidro til at småbrukersønnen fra Våg endte opp som et nasjonalt ikon.
Les mer ved å velge i menyen til venstre.