Anden yver Vatnet sveiv

Utgivelsesår: 
1883
Publisert i: 
Nokre salmar, Andre rettade og aukade Utgaava
Tid i kirkeåret: 
-

Trykket i: Nokre salmar, Andre rettade og aukade Utgaava
Overskrift: Daupen