Den Naud og Trengsla, som eg lid

Utgivelsesår: 
1883
Publisert i: 
Nokre salmar, Andre rettade og aukade Utgaava
Tid i kirkeåret: 
-

Trykket i: Nokre salmar, Andre rettade og aukade Utgaava
Oversatt etter Kingo
Overskrift: Den sigrande Kyrkja