Den Veg til Livet er so trong

Utgivelsesår: 
1869
Publisert i: 
Nokre salmar, gamle og nye (hefte I)
Tid i kirkeåret: 
-

Trykket i: Nokre salmar, gamle og nye (hefte I)
Overskrift: Den Veg til Livet