Ditt Minne, Jesus, er so søtt

Utgivelsesår: 
1891
Publisert i: 
Nokre salmar, 4de aukade Utgaava
Tid i kirkeåret: 
-

Trykket i: Nokre salmar, 4de aukade Utgaava
Oversatt etter Bernhard av Clairvaux
Overskrift: Jesu dulcis memoria