Er her nokon, som vil høyra

Utgivelsesår: 
1870
Publisert i: 
Den norske Folkeskole 3.4.1869
Tid i kirkeåret: 
Påske

Trykket i: Nokre salmar, gamle og nye Hefte II
Overskrift: Paaskesalm