Jesus, dine djupe Vunder

Utgivelsesår: 
1869
Publisert i: 
Nokre salmar, gamle og nye (hefte I)
Tid i kirkeåret: 
-

Trykket i: Nokre salmar, gamle og nye (hefte I)
Oversatt etter Joh. Heermann
Overskrift: Passionen