Jesus, eg hjarteleg lengtar aa smaka

Utgivelsesår: 
1869
Publisert i: 
Nokre salmar, gamle og nye (hefte I)
Tid i kirkeåret: 
-

Trykket i:  Nokre salmar, gamle og nye (hefte I)
Oversatt etter Hygom
Overskrift: Jesu! Din Samfund i Anden aa smaka