Kom, heilag Ande, til oss ned

Utgivelsesår: 
1869
Publisert i: 
Nokre salmar, gamle og nye (hefte I)
Tid i kirkeåret: 
Pinse

Trykket i: Nokre salmar, gamle og nye (hefte I)
Oversatt etter Schirmer/Jonassøn
Overskrift: Pintse