Kor fager skal Guds Kyrkja staa

Utgivelsesår: 
1870
Publisert i: 
Nokre salmar, gamle og nye Hefte II
Tid i kirkeåret: 
-

Trykket i: Nokre salmar, gamle og nye Hefte II
Oversatt etter Kingo
Overskrift:  Broderkjærleik