Lys upp og klaarna, Saal og Sinn

Utgivelsesår: 
1870
Publisert i: 
Nokre salmar, gamle og nye Hefte II
Tid i kirkeåret: 
Pinse

Trykket i: Nokre salmar, gamle og nye Hefte II
Oversatt etter Kingo
Overskrift: Pintse