Seg Jerusalem

Utgivelsesår: 
1875
Publisert i: 
Nokre salmar, gamle og nye Hefte III
Tid i kirkeåret: 
Advent

Trykket i:  Nokre salmar, gamle og nye Hefte III
Overskrift: Adventa