Seg, kvar skulde me vel ganga

Utgivelsesår: 
1870
Publisert i: 
Nokre salmar, gamle og nye Hefte II
Tid i kirkeåret: 
-

Trykket i: Nokre salmar, gamle og nye Hefte II
Overskrift: Kome hit til meg alle de, som arbeida og ero tyngde, eg vil giva dykker Kvild