Sjaa, Jesus gjeng til Jordans Aa

Utgivelsesår: 
1891
Publisert i: 
Nordmannen 20.2.1890
Tid i kirkeåret: 
-

Trykket i: Nokre salmar, 4de aukade Utgaava
Overskrift: Jesu Daup