Som den gyldne Sol kan brjota

Utgivelsesår: 
1869
Publisert i: 
Nokre salmar, gamle og nye (hefte I)
Tid i kirkeåret: 
Påske

Trykket i: Nokre salmar, gamle og nye (hefte I)
Oversatt etter Kingo
Overskrift: Paaske