- Et flott jubileum, nå ser vi framover

- En flott feiring av  175-årsjubileet for Elias Blix sin fødsel i 2011 gir et godt grunnlag for videre arbeid, sier Petter Kjærnes, prosjektleder for jubileet.
Jubileet har vist Elias Blix sin storhet og aktualitet, og lagt grunnlag for en videre Elias Blix-satsing. Om personen Elias Blix fortsatt for mange er lite kjent, er diktningen hans desto mer livskraftig og står fram som en levende del av vår kulturarv. 
Gildeskål kommune har igangsatt et forprosjekt for Elias Blix-senter, og kommunestyret vil i juni 2012 ta stilling til veien videre.

Image: