Elias Blix-aditoriet åpnet

Det var stor stas det de to barnebarna (!) etter Elias Blix foretok åpningen av auditoriet på Universitetet i Nordland 21. september.
 
Universitetet i Nordland viser sin tilhørighet til fylket når auditoriene gis navn etter kjente og betydningsfylle nordlendinger. Og for de to barnebarna etter Elias Blix, Siri Salvesen og Liv Blix Lein, var det flott å oppleve at universitetet på denne måten verdsetter arven etter bestefaren.
I forbindelse med åpning arrangerte universitetet i samarbeid med Gildeskål kommune et seminar med tittelen Vegen vidare etter jubileet. Hovedforedraget ble holdt av historiker og biograf Anders Aschim, som pekte på en rekke muligheter, ikke bare i Gildeskål, men også i et regionalt og nasjonalt perspektiv. - Innslaga i presse og kringkasting og dei mange Blix-arrangementa ulike stader i landet fortel at verket til Elias Blix, og særleg salmane, framleis er ein viktig og levande del av norsk kulturarv, sa Aschim.
 
Svein Malmbekk og Bjørn Andor Drage fortalte fra sitt arbeid med boka Noen salmer fra nord,  og viste at mye arbeid fortsatt gjenstår for å ta vare på og dokumentere historien.
 
Les mer på nettsidene til Universitetet i Nordland
Bilde: Per Jarl Elle, UiN

Image: