Gildeskål på Elias Blix sin tid

Når Elias Blix vokser opp på Våg, er det i i storkommunen «Gildeskål og Beiarn», opprettet ved Kommuneloven i 1837. Folk livnærer seg ved fiske og jordbruk, og som Elias Blix skriver, er mannen «meire Fiskar enn Bonde». Det blir i stor grad kvinnenes oppgave å ta seg av heimen og gårdsdriften.

I matrikkelen som blir tatt opp i 1838 er hjemgården Volden nest største bruk på Våg, og litt under middels størrelse i Gildeskål. Men i nasjonal målestokk regnes gården som et småbruk.

Kirkestedet på Gildeskål står sentralt i det som skjer i bygda, og den gamle middealderkirka der Elias Blix ble konfirmert, er en av landsdelens best bevarte middelalderkirker.

Ved folketellingen i 1835 har Gildeskål 1.728 innbyggere, men fram mot århundreskiftet øker folketallet sterkt, bl.a. fordi fiskefangstene ble større og prisene bedre, og i 1900 har kommunen 4.154 innbyggere.

I 1852 ble Beiarn skilt ut som egen kommune, og i 1856 ble Beiarn også eget prestegjeld.

Kilde: ”Ein betre vår ein gong”, Anders Aschim 2008