Det Folk, som sat i myrke Natt

Utgivelsesår: 
1869
Publisert i: 
Nokre salmar, gamle og nye (hefte I)
Tid i kirkeåret: 
Jul

Trykket i: Nokre salmar, gamle og nye (hefte I)
Overskrift: Jol