Tittelsort icon Utgivelsesår Publisert i Tid i kirkeåret
Aa Herre Krist, kor illa stend 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Aa lat din Ande med oss vera 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Aa tenk paa Gud i Ungdoms Aar 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
All Verdi ligg i Vesaldom 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Alt det, som komet er av Kjøt 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Anden yver Vatnet sveiv 1883 Nokre salmar, Andre rettade og aukade Utgaava -
Av berre det Braud 1891 Nordmannen 20.2.1890 -
Ber no Bod til Heidningland 1883 Nokre salmar, Andre rettade og aukade Utgaava -
Born av denne Verdi er 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Dagsens Auga sloknar ut 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Dauden gjennom Verdi gjeng 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II -
Den fagraste Rosa er funni 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Jul
Den Gjerd er Gud til Vilje gjord 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Pinse
Den Naud og Trengsla, som eg lid 1883 Nokre salmar, Andre rettade og aukade Utgaava -
Den Paaske er vel ljos og blid 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Påske
Den siste Skilnad er vel saar 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Den Veg til Livet er so trong 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) -
Der Høgtid er i Himmelborg 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Det er so godt aa vitja 1875 Nokre salmar, gamle og nye Hefte III -
Det Folk, som sat i myrke Natt 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Jul