Tittel Utgivelsesår Publisert isort icon Tid i kirkeåret
Ein Baat i Stormen duvad 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Aa Herre Krist, kor illa stend 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Eg Syn og Hjarta lyfta maa 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Ein Saamann gjekk og skulde saa 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Kor kan oss møta nokor Naud 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
No kjem det Bod fraa Englekor 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Herre, kvar skal me vel av 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Kvar den, som et av Herrens Braud 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Krist stod upp av Daude 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Fred, det er eit fagert Ord 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Syrgjande, men alltid sæle 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
I Dag er Naadens Tid 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Sæl den, som rett i Jesu Namn 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
No lid det nær til Kvitsunfest 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Gud, heilag Ande, rett oss lær 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava Kristi Himmelferdsdag
Du, som Sorg kann svala 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Alt det, som komet er av Kjøt 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Kvat gagnar det ein gudlaus Mann 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Vaar Herre held ein Nattverd stor 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Der Høgtid er i Himmelborg 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -