Tittel Utgivelsesår Publisert i Tid i kirkeåretsort icon
I Øydemark forutan Braud 1891 Nordmannen 13.3.1890 -
Jesus, lyft ditt ljose Merke 1891 Nordmannen 6.3.1890 -
Kvinna, sjaa, di Tru er stor 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Min Jesus, som er so hjartegod 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Naade, Naade utan Ende 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Or Djupsens Naud 1891 Nordmannen 27.2.1890 -
Sjaa, han gjeng til syndug Mann 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Sjaa, Jesus gjeng til Jordans Aa 1891 Nordmannen 20.2.1890 -
Du hovudsmann, aa du var sæl 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Ein Baat i Stormen duvad 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Aa Herre Krist, kor illa stend 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Eg Syn og Hjarta lyfta maa 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Ein Saamann gjekk og skulde saa 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Av berre det Braud 1891 Nordmannen 20.2.1890 -
Kor kan oss møta nokor Naud 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
No kjem det Bod fraa Englekor 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Maria ho er ei Jomfru rein 1891 Nordmannen 20.3.1890 -
Sjaa, no vil Jesus draga 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II -
Herre, kvar skal me vel av 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Kvar den, som et av Herrens Braud 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -