Tittel Utgivelsesår Publisert i Tid i kirkeåretsort icon
Kom, heilag Ande, til oss ned 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Pinse
Den Gjerd er Gud til Vilje gjord 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Pinse
Lys upp og klaarna, Saal og Sinn 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Pinse
Fraa Himmelen Guds Ande for 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Pinse
Kved upp, Guds Folk 1875 Nokre salmar, gamle og nye Hefte III Pinse
Kvitsundagen Kyrkjehagen 1875 Andvake 10.6.1871 Pinse
Som den gyldne Sol kan brjota 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Påske
Den Paaske er vel ljos og blid 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Påske
Ljos yver Grav 1891 Nordmannen 3.4.1890 Påske
Statt upp or Svevne 1875 Andvake 15.4.1871 Påske
Upp, Hjarta, rør din beste Streng 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Påske
Er her nokon, som vil høyra 1870 Den norske Folkeskole 3.4.1869 Påske
I Edens sæle Sumar 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Påske
Gamleaaret seig i Hav 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Nyaar
Still no dine Strengjer 1883 Nokre salmar, gamle og nye Hefte III Kristi Himmelferdsdag
Guds Kyrkja stend og stirer 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Kristi Himmelferdsdag
Gud, heilag Ande, rett oss lær 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava Kristi Himmelferdsdag
Det Folk, som sat i myrke Natt 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Jul
Fraa høge Himmel kjem eg her 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Jul
Or Høgdi ned i Verdi skin 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Jul