Tittel Utgivelsesår Publisert i Tid i kirkeåretsort icon
I denne søte Joletid 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Jul
Den fagraste Rosa er funni 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Jul
Du vere lovad Jesus Krist 1875 Nokre salmar, gamle og nye Hefte III Jul
Fraa Betlehem eit Gitord gjeng 1877 Fedraheimen 22.12.1877 Jul
Upp, gledjest alle, gledjest no 1891 Nordmannen 18.12.1890 Jul
Kling no, Klokka! Ring og lokka 1891 Nordmannen 26.12.1889 Jul
I fyrste Upphav var Guds Ord 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava Jul
Fordom til fedrane so jamt 1891 Nordmannen 26.12.1889 Jul
Eit barn er født, ein Son oss send 1891 Nordmannen 25.12.1890 Jul
Gjer Dyrri høg, gjer Porten vid 1875 Nokre salmar, gamle og nye Hefte III Advent
Naar Hav og Himmel dynja 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava Advent
Døyparen stend vid Jordans Strand 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava Advent
Jesus kom til Jorderike 1891 Nordmannen 19.12.1889 Advent
Korleides skal eg møta 1889 Nordmannen 05.12.1889 Advent
Seg Jerusalem 1875 Nokre salmar, gamle og nye Hefte III Advent
Vaar Gud han er so fast ei Borg 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) -
Til Gud eg lyfter Augat mitt 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II -
Min Gud, kor vis er all din Veg 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II -
Eg gjeng i Faare, kvar eg gjeng 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II -
No koma guds Englar med Helsing i Sky 1875 Svein Urædd 22.12.1870 -