Tittel Utgivelsesårsort icon Publisert i Tid i kirkeåret
Gamleaaret seig i Hav 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Nyaar
Det Folk, som sat i myrke Natt 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Jul
Vaar Gud han er so fast ei Borg 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) -
Jesus, eg hjarteleg lengtar aa smaka 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) -
Sjaa der Guds Lamb kjem gangande 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) -
Jesus, dine djupe Vunder 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) -
Som den gyldne Sol kan brjota 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Påske
Den Paaske er vel ljos og blid 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Påske
Guds Kyrkja stend og stirer 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Kristi Himmelferdsdag
Den Veg til Livet er so trong 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) -
Kom, heilag Ande, til oss ned 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Pinse
Den Gjerd er Gud til Vilje gjord 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Pinse
Upp, alle Ting, som Gud hev gjort 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) -
Fraa høge Himmel kjem eg her 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Jul
Or Høgdi ned i Verdi skin 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Jul
I denne søte Joletid 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Jul
Den fagraste Rosa er funni 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Jul
Til Gud eg lyfter Augat mitt 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II -
Min Gud, kor vis er all din Veg 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II -
Eg gjeng i Faare, kvar eg gjeng 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II -