Tittel Utgivelsesår Publisert i Tid i kirkeåretsort icon
Den Veg til Livet er so trong 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) -
Du, som Sorg kann svala 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Kom, heilag Ande, Himmeltrøyst 1883 Nokre salmar. Andre rettade og aukade Utgaava -
Alt det, som komet er av Kjøt 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Upp, alle Ting, som Gud hev gjort 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) -
Kvat gagnar det ein gudlaus Mann 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Vaar Herre held ein Nattverd stor 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Der Høgtid er i Himmelborg 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Vaar Gud oss skapte 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Kor fager skal Guds Kyrkja staa 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II -
Kven vil no meg klaga 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Jesus stig i Baat ved Strand 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Med Jesus vil eg fara 1875 Nokre salmar, gamle og nye Hefte III -
Kor illt det ser i Verdi ut 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Kvart Tre paa Frukti kjennast maa 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Gud, sjaa fraa Himmelen hertil 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Born av denne Verdi er 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Ser du, Sion, Jesus græt 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Gud, eg er ein syndug Mann 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Jesus Krist, du Naadens Kjelda 1883 Nokre salmar, Andre rettade og aukade Utgaava -