Tittelsort icon Utgivelsesår Publisert i Tid i kirkeåret
Kor illt det ser i Verdi ut 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Kor kan oss møta nokor Naud 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Korleides skal eg møta 1889 Nordmannen 05.12.1889 Advent
Krist stod upp av Daude 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Kvar den, som et av Herrens Braud 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Kvart Tre paa Frukti kjennast maa 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Kvat gagnar det ein gudlaus Mann 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Kvat tykkjer du um Jesus Krist 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Kved upp, Guds Folk 1875 Nokre salmar, gamle og nye Hefte III Pinse
Kven vil no meg klaga 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Kvinna, sjaa, di Tru er stor 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Kvitsundagen Kyrkjehagen 1875 Andvake 10.6.1871 Pinse
Lat deg upp, du bundne Munn 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Livet lid, til Kvelds det hallar 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Ljos yver Grav 1891 Nordmannen 3.4.1890 Påske
Lys upp og klaarna, Saal og Sinn 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Pinse
Maria ho er ei Jomfru rein 1891 Nordmannen 20.3.1890 -
Med Jesus vil eg fara 1875 Nokre salmar, gamle og nye Hefte III -
Mi Von og Trøyst og Tillit stend 1891 Nordmannen 04.12.1890 -
Min Gud, kor vis er all din Veg 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II -