Tittelsort icon Utgivelsesår Publisert i Tid i kirkeåret
Upp, gledjest alle, gledjest no 1891 Nordmannen 18.12.1890 Jul
Upp, Hjarta, rør din beste Streng 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Påske
Vaar Gud han er so fast ei Borg 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) -
Vaar Gud oss skapte 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Vaar Herre er ein Hyrding god 1883 Nokre salmar, Andre rettade og aukade Utgaava -
Vaar Herre held ein Nattverd stor 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Vaar Sol og Skjold og Styrke 1875 Nokre salmar, gamle og nye Hefte III -
Vakna upp! so ljodar Luren 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Ver glad, mi Saal, og far med Fred 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II -
Ver helsat, Hovud høge 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II -