Den fagraste Rosa er funni

Utgivelsesår: 
1870
Publisert i: 
Nokre salmar, gamle og nye Hefte II
Tid i kirkeåret: 
Jul

Oversatt etter Brorson
Trykket i: Nokre salmar, gamle og nye Hefte II
Overskrift: Jol