Det er so godt aa vitja

Utgivelsesår: 
1875
Publisert i: 
Nokre salmar, gamle og nye Hefte III
Tid i kirkeåret: 
-

Trykket i: Nokre salmar, gamle og nye Hefte III
Overskrift: Ordet i Kyrkja og Heim