Du vere lovad Jesus Krist

Utgivelsesår: 
1875
Publisert i: 
Nokre salmar, gamle og nye Hefte III
Tid i kirkeåret: 
Jul

Trykket i: Nokre salmar, gamle og nye Hefte III
Overskrift: Jol
Oversatt etter Luther