Ein Saknad saar eg heve røynt

Utgivelsesår: 
1870
Publisert i: 
Nokre salmar, gamle og nye II
Tid i kirkeåret: 
-

Trykket i: Nokre salmar, gamle og nye II
Overskrift: Saknad