Fordom til fedrane so jamt

Utgivelsesår: 
1891
Publisert i: 
Nordmannen 26.12.1889
Tid i kirkeåret: 
Jul

Trykket i: Nokre salmar, 4de aukade Utgaava
Overskrift: Jolehelg