Fraa høge Himmel kjem eg her

Utgivelsesår: 
1870
Publisert i: 
Nokre salmar, gamle og nye Hefte II
Tid i kirkeåret: 
Jul

Trykket i: Nokre salmar, gamle og nye Hefte II
Oversatt etter Luther
Overskrift: Jol