Jesus kom til Jorderike

Utgivelsesår: 
1891
Publisert i: 
Nordmannen 19.12.1889
Tid i kirkeåret: 
Advent

Trykket i: Nokre salmar, 4de aukade Utgaava
Overskrift: Adventsalme