Mi Von og Trøyst og Tillit stend

Utgivelsesår: 
1891
Publisert i: 
Nordmannen 04.12.1890
Tid i kirkeåret: 
-

Trykket i: Nokre salmar, 4de aukade Utgaava
Oversatt etter: Dansk, hos Thomissøn
Overskrift: Mi Von til Gud aaaleine