Min Gud, kor vis er all din Veg

Utgivelsesår: 
1870
Publisert i: 
Nokre salmar, gamle og nye Hefte II
Tid i kirkeåret: 
-

Trykket i: Nokre salmar, gamle og nye Hefte II
Oversatt etter: Brorson
Overskrift: Trengsla og trøyst