Tittelsorter ikon Utgivelsesår Publisert i Tid i kirkeåret
No livnar det i Lundar 1875 Nokre salmar, gamle og nye Hefte III -
No lid det nær til Kvitsunfest 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
No koma guds Englar med Helsing i Sky 1875 Svein Urædd 22.12.1870 -
No kjem det Bod fraa Englekor 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Naar Hav og Himmel dynja 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava Advent
Naade, Naade utan Ende 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Mitt Hjarta, tru med Tryggje 1890 Nordmannen 6.11.1890 -
Mitt Hjarta, lova Herren 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Min Jesus, som er so hjartegod 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Min Heimstad i det Høge er 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II -
Min Gud, kor vis er all din Veg 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II -
Mi Von og Trøyst og Tillit stend 1891 Nordmannen 04.12.1890 -
Med Jesus vil eg fara 1875 Nokre salmar, gamle og nye Hefte III -
Maria ho er ei Jomfru rein 1891 Nordmannen 20.3.1890 -
Lys upp og klaarna, Saal og Sinn 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Pinse
Ljos yver Grav 1891 Nordmannen 3.4.1890 Påske
Livet lid, til Kvelds det hallar 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Lat deg upp, du bundne Munn 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Kvitsundagen Kyrkjehagen 1875 Andvake 10.6.1871 Pinse
Kvinna, sjaa, di Tru er stor 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -