Tittelsorter ikon Utgivelsesår Publisert i Tid i kirkeåret
Jesus, dine djupe Vunder 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) -
Jesus stig i Baat ved Strand 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Jesus Krist, du Naadens Kjelda 1883 Nokre salmar, Andre rettade og aukade Utgaava -
Jesus kom til Jorderike 1891 Nordmannen 19.12.1889 Advent
I Øydemark forutan Braud 1891 Nordmannen 13.3.1890 -
I Jesu Namn med stemna fram 1875 Nokre salmar, gamle og nye Hefte III -
I Hus og Heim, der Mann og Viv 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
I fyrste Upphav var Guds Ord 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava Jul
I Edens sæle Sumar 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Påske
I denne søte Joletid 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Jul
I Dag er Naadens Tid 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Herre, kvar skal me vel av 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Herre Jesus Krist 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II -
Guds Ord det er vaar Fedra-Arv 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II -
Guds Ord det er eit heilagt Sverd 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II -
Guds Kyrkja stend og stirer 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Kristi Himmelferdsdag
Gud, sjaa fraa Himmelen hertil 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Gud, lat din Ande og ditt ord 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Gud, heilag Ande, rett oss lær 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava Kristi Himmelferdsdag
Gud, hald oss uppe ved ditt Ord 1883 Nokre salmar, Andre rettade og aukade Utgaava -