Tittelsorter ikon Utgivelsesår Publisert i Tid i kirkeåret
Gud, eg er ein syndug Mann 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
gud signe vaart dyre Fedraland 1891 Nordmannen 13.11.1890 -
Gud gjer Godt på kviledagen 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Gode Hyrding! Konungs Vyrding 1875 Nokre salmar, gamle og nye Hefte III -
Gjer Dyrri høg, gjer Porten vid 1875 Nokre salmar, gamle og nye Hefte III Advent
Giv Gud den Æra , han skal hava 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Gamleaaret seig i Hav 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Nyaar
Fyr deg, vaar Herre, Aartusund er 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Fred, det er eit fagert Ord 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Fraa høge Himmel kjem eg her 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Jul
Fraa Himmelen Guds Ande for 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Pinse
Fraa Betlehem eit Gitord gjeng 1877 Fedraheimen 22.12.1877 Jul
Fordom til fedrane so jamt 1891 Nordmannen 26.12.1889 Jul
Far utor Dine Skor 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II -
Er her nokon, som vil høyra 1870 Den norske Folkeskole 3.4.1869 Påske
Eit Ljos paa Jordi med Jesus rann 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Eit barn er født, ein Son oss send 1891 Nordmannen 25.12.1890 Jul
Eit Aar me sjaa no atter renna 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Ein Saknad saar eg heve røynt 1870 Nokre salmar, gamle og nye II -
Ein Saamann gjekk og skulde saa 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -