Tittelsorter ikon Utgivelsesår Publisert i Tid i kirkeåret
Ein Baat i Stormen duvad 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Eg Syn og Hjarta lyfta maa 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Eg gjeng i Faare, kvar eg gjeng 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II -
Døyparen stend vid Jordans Strand 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava Advent
Du, som Sorg kann svala 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Du vere lovad Jesus Krist 1875 Nokre salmar, gamle og nye Hefte III Jul
Du hovudsmann, aa du var sæl 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Ditt Minne, Jesus, er so søtt 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Det største Under her paa Jord 1883 Nokre salmar. Andre rettade og aukade Utgaava -
Det store Bodord, Gud oss gav 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Det Folk, som sat i myrke Natt 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Jul
Det er so godt aa vitja 1875 Nokre salmar, gamle og nye Hefte III -
Der Høgtid er i Himmelborg 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Den Veg til Livet er so trong 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) -
Den siste Skilnad er vel saar 1891 Nokre salmar, 4de aukade Utgaava -
Den Paaske er vel ljos og blid 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Påske
Den Naud og Trengsla, som eg lid 1883 Nokre salmar, Andre rettade og aukade Utgaava -
Den Gjerd er Gud til Vilje gjord 1869 Nokre salmar, gamle og nye (hefte I) Pinse
Den fagraste Rosa er funni 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II Jul
Dauden gjennom Verdi gjeng 1870 Nokre salmar, gamle og nye Hefte II -