Gud, heilag Ande, rett oss lær

Utgivelsesår: 
1891
Publisert i: 
Nokre salmar, 4de aukade Utgaava
Tid i kirkeåret: 
Kristi Himmelferdsdag

Trykket i: Nokre salmar, 4de aukade Utgaava
Oversatt etter Ringwald/Jonassøn
Overskrift:  Heilagtorsdag