Jesus, lyft ditt ljose Merke

Utgivelsesår: 
1891
Publisert i: 
Nordmannen 6.3.1890
Tid i kirkeåret: 
-

Trykket i: Nokre salmar, 4de aukade Utgaava
Overskrift: Jesus driv ut Djevelen