Kvitsundagen Kyrkjehagen

Utgivelsesår: 
1875
Publisert i: 
Andvake 10.6.1871
Tid i kirkeåret: 
Pinse

Trykket i: Nokre salmar, gamle og nye Hefte III
Overskrift: Kvitsundag