Ljos yver Grav

Utgivelsesår: 
1891
Publisert i: 
Nordmannen 3.4.1890
Tid i kirkeåret: 
Påske

Trykket i: Nokre salmar, 4de aukade Utgaava
Overskrift: Paaskedag