Mitt Hjarta, tru med Tryggje

Utgivelsesår: 
1890
Publisert i: 
Nordmannen 6.11.1890
Tid i kirkeåret: 
-

Trykket i: Nokre salmar, 4de aukade Utgaava
Overskrift: Fyrst tru, so skal du sjaa