Or Djupsens Naud

Utgivelsesår: 
1891
Publisert i: 
Nordmannen 27.2.1890
Tid i kirkeåret: 
-

Trykket i: Nokre salmar, 4de aukade Utgaava
Oversatt etter Luther
Overskrift: Ord det Djupe