Statt upp or Svevne

Utgivelsesår: 
1875
Publisert i: 
Andvake 15.4.1871
Tid i kirkeåret: 
Påske

Trykket i: Nokre salmar, 4de aukade Utgaava
Overskrift: Paaskesalme